Screen Shot 2015-11-24 at 4.27.56 PM
Torontoist has been acquired by Daily Hive Toronto - Your City. Now. Click here to learn more.

Torontoist

Screen Shot 2015-11-24 at 4.27.56 PM

0
Police dog photo by <a href="https://www.flickr.com/photos/zenimagery/5368646659/in/photolist-aNtN1X-a8q3Un-5WiqXo-5WiqYG-edJdZR-827MxV-etUub6-9bpHBr-a8sTPf-81mUFs-81umpL-eZCCYX-825cAJ-8e8SUq-8edEb2-7qYhMu-8fEsxE-8cGHLV-84N8b5-82gXAW-4MUVGU-81uk2m-8dPh2e-82fZ6y-81SzcS-5We8S2-5We8Lx-81raHB-81VsH8-6DYz1S-8e8StQ-8e8SA9-8e8Soh-8e5AZD-827teK-82gbxN-81rbcX-7qYimW-8qXwo6-9nRQc7-7qYhVQ-8e8SNo-8cxeK8-8cxgzT-8cxcA6-9RJi6t">Pete Morawski</a>, from the <a href="https://www.flickr.com/groups/torontoist/pool/">Torontoist Flickr Pool</a>.
Screen Shot 2015-11-24 at 4.27.56 PM
https://torontoist.com/wp-content/uploads/2015/11/Screen-Shot-2015-11-24-at-4.27.56-PM-100x100.png
https://torontoist.com/wp-content/uploads/2015/11/Screen-Shot-2015-11-24-at-4.27.56-PM.png
https://torontoist.com/wp-content/uploads/2015/11/Screen-Shot-2015-11-24-at-4.27.56-PM.png
679
437
[]
screen-shot-2015-11-24-at-4-27-56-pm

Comments